Jarní vlhké počasí napomáhá vzniku plísní, které ohrožují obyvatele domu

Období jara je charakteristické zejména chladnými nocemi a slunnými dny. Jarní střídání teplot způsobuje vlhkost, které se nedá zamezit, proto také pokud je tepelná izolace domu nedostatečná či jen špatně provedená vznikají nejvíce v tomto období na fasádě plísně, které jsou nebezpečné jednak z hlediska zdraví obyvatel domu, ale také jsou nevzhledné. Plísně vznikají nejvíce v rozích místnosti, kdy se bez vhodného řešení dále rozrůstají do stěn místnosti. Dnešní trend při rekonstrukci objektů je tříbodový což znamená, že se nejprve vymění stará okna, poté se následně řeší zateplení fasády ponejvíce polystyrenem a až naposled se řeší zateplení stropu či střechy.

Foukaná minerální izolace vyřeší problém s vlhnutím omítky

Plastová okna velmi dobře těsní. Polystyren, který se používá při zateplení objektů je nepropustný a tak se v místnostech zvyšuje nejen procentní vlhkost, ale také riziko rosného bodu v místech, kde dochází ke stálému prochladnutí stropní konstrukce, na kterou při zateplení objektu stále mnoho majitelů domů zapomíná, pokud ještě tito majitelé objektu nedostatečně větrají, vznikne problém se jménem plísně. Rozhodli jste se pro zateplení domu? Pak se vyvarujte problému, jakým je komínový efekt.

Ten vzniká v době, pokud vyměníte stávající okna za nová a poté tepelně izolujete fasádu domu, ale strop či střecha budou bez izolace nebo jejich izolace nebude dostatečná. Nyní již víte, že pokud se pro tepelnou izolaci svého domu rozhodnete, je nutné tepelně izolovat nejprve strop či střechu a následně pak ostatní části domu, protože jedině tímto způsobem zamezíte prochladnutí stropní konstrukce a tak Vám nevznikne rosný bod, který dále napomáhá zejména v rozích místnosti vzniku plísní. Jarní tání a zároveň prohřívání střešní konstrukce vede k problému, kdy voda stéká po fasádě domu a dostává se do omítky. Jak je možné, že se voda dostane do omítky? Jednoduše. Vlivem prohřívání konstrukce střechy ve spodní části odtává sníh, který se mění na vodu. Nahromaděná voda steče ze střechy nejen pomocí okapu, ale také po fasádě a tak se stane, že se dostane i pod omítku. Noční mrazíky, které se na jaře ještě objevují, způsobují díky roztahování a opětnému stahování konstrukce, že se postupně omítka v horní části římsy odlupuje a následně opadává. Je možné tomuto jevu zamezit? Ano jistě! Tomuto jevu je možné zamezit opětným zateplením stropní konstrukce foukanou minerální vatou. Tento tepelně izolační materiál zamezí, aby teplo, které se v domě vyprodukuje, neohřívalo střechu, tím pádem nebude odtávat sníh a tak Vám nevzniknou problémy na fasádě Vašeho domu.

Minerální vata dokonale izoluje obtížně dostupná místa v domě

Minerální vata je tepelně izolační materiál, který se používá nejen na zateplení stropů či střech, ale také je vhodný i do obtížně dostupných míst, protože na místo určení se dostává foukáním přes hadici. Tato technika je nejen rychlá, ale tím, že po nafoukání izolačního materiálu vzniká jedna souvislá vrstva bez tepelných mostů, docílíme maximálně účinné tepelné izolace. Izolace stropu je izolace s nejvyšší účinností. Po odborně provedeném zateplení stropu se sníží Vaše náklady na vytápění domu až o devadesát procent. Samozřejmě záleží u domu nejen na druhu vytápění, ale také na konstrukčním řešení objektu. Jak je možné, že zateplení stropu přináší tak vysokou úsporu? Protože vyprodukované teplo v domě jak již z hodin fyziky víme, stoupá vždy od podlahy ke stropu, proto také stropem dochází k nejvyšším tepelným ztrátám.

Další díly naleznete v sekci poradna

VYŽÁDEJTE SI ZDARMA NEZÁVAZNOU NABÍDKU

Zdarma k Vám vyšleme terénního pracovníka, který provede přesné oměření, vypracuje návrh, případně dům oměří termokamerou na možné úniky tepla a zcela nezávazně Vám vytvoří, na základě získaných dat, nabídku.

NOVINKY VE FOUKANÉ IZOLACI

Volejte Machstav +420 721 207 099 pondělí–pátek 8:00–17:00

Zaměření objektu zdarma

Zdarma k Vám zašleme technika, který provede zaměření objektu a zcela nezávazně Vám navrhne projekt s kalkulací, případně ukáže jak ušetřit díky dotacím.

Zavřít
SEO optimalizace