Profesní slovník

Akumulační nádrž

Akumulační nádrž akumuluje přebytečné teplo od jeho zdroje. Izolace akumulačních nádrží není pro profesionály naší firmy složitý proces. Při zateplení akumulačních nádrží by měl být volen materiál, kde při jeho..

Zobrazit detaily


 

Aplikační stroj

Aplikační stroj – jedná se o stroj, který připraví materiál ať už volně sypaný nebo slisovaný pro dopravu do izolovaného prostoru. Ve stroji dochází k rozmělnění materiálu a za pomocí vzduchových turbín je podáván a..

Zobrazit detaily


 

Cihlové bytové domy

Výstavba hojná od 30.let minulého století. Nejdříve se stavělo z plných cihel. Později se začalo používat zdivo typy CD a CDM. Se stropy to bylo podobné. Nejdříve nejjednodužší trámová konstrukce, později se začaly používat..

Zobrazit detaily


 

Distanční podlahový systém DPS

Distanční podlahový systém DPS – podlahový systém se používá všude tam, kde je třeba zateplit rychle a efektivně a přitom zachovat novou podlahu nad souvislou vrstvou izolace. DPS se využívá také jako systém revizních lávek.

Zobrazit detaily


 

Dřevostavba

Dřevostavba je stavba, která má dřevěnou nosnou konstrukci. Izolace dřevostavby je v dnešní době již nutností, protože bez izolace jsme nuceni platit také teplo, které nespotřebujeme. Vhodným typem izolace pro dřevostavbu je..

Zobrazit detaily


 

Dutinová izolace

Dutinová izolace se aplikuje do dutin při tepelné izolaci stropu. Některé konstrukce domu například domy s plochou střechou nemají dutinu, do které by se dala aplikovat foukaná izolace, proto je nutné vytvořit náhradní dutinu pro..

Zobrazit detaily


 

Dutiny DU

Dutiny DU - označení pro způsob zateplení do takového typu konstrukce, kde je izolace nafoukaná do svislé kolmé dutiny mezi dva pevné prvky. Typickým příkladem jsou dřevostavby, kde se vyplňuje prostor mezi jednotlivými dřevěnými..

Zobrazit detaily


 

Foukaná izolace

Foukaná izolace je technika k dokonalému zateplení objektů bez vzniku tepelných mostů. Aplikace izolace probíhá přímo s auta, kde dochází k rozmělnění materiálu, který dále proudí přes hadici do izolovaných prostor. Jedná se o..

Zobrazit detaily


 

Foukaná izolace do stropů

Foukaná izolace do stropů je nejúčinnějším typem izolace s nejnižšími náklady. Stropní izolace ušetří třicet procent z Vašich ročních nákladů na vytápění. Aplikace foukané izolace do stropní konstrukce je velmi snadná a..

Zobrazit detaily


 

Foukaná izolace je pro bytové domy

Foukaná izolace je pro bytové domy nejvhodnějším způsobem tepelné izolace. Aplikace izolace probíhá bez omezení a také rychle. Tepelná izolace stropu přináší bytovému domu třiceti procentní úsporu energií. Byty v horním..

Zobrazit detaily


 

Granulát minerálního vlákna

Granulát minerálního vlákna – jedná se o označení všech izolačních materiálů určených pro zateplování a izolování konstrukcí a sice foukanou technologii. Granuláty se rozlišují dle výrobního procesu na ON-LINE a..

Zobrazit detaily


 

Izolace podhledu pomocí PUR panelů

Izolace podhledu pomocí PUR panelů se nejvíce využívá v případech, kdy chceme tepelně izolovat členitý povrch. Izolace podhledů zlepší nejen akustiku, ale také zvýší požární odolnost stropní konstrukce. Nedostatečná izolace..

Zobrazit detaily


 

Izolace pro vazníkový krov

Možností, jak izolovat vazníkový krov se nabízí více, nejúčinnějším a také nejlevnějším způsobem je zateplení foukanou minerální izolaci, kdy odpadají náklady na prořez, protože u foukané izolace platíte pouze za materiál,..

Zobrazit detaily


 

Izolace stěn

Izolace stěn nepřináší sice tak významnou úsporu jako zateplení stropu nicméně důležitá je také. Stěny je možné izolovat nejen zvenčí, ale také z vnitřní strany. Izolace obvodových stěn foukanou izolací je rychlá, snadná a..

Zobrazit detaily


 

Lem z minerálních desek

Lem z minerálních desek – alternativa bednění. Jedná se o levnější verzi bednění vlezu a ostatních konstrukčních prvků půdních prostor. Lem se vyrábí z minerálních izolačních desek poskládaných na sebe do požadované..

Zobrazit detaily


 

Mansardy

Foukaná izolace je vhodná také pokud chcete tepelně izolovat mansardy. Mansardy jsou podkrovní místnosti s jednou nebo se dvěma zešikmenými zdmi. Zateplení mansardy lze provést několika materiály. Tepelná izolace šikmých zdí..

Zobrazit detaily


 

Montážní otvory

Montážní otvory – někdy také označení technologické otvory. Tyto otvory slouží pro vytvoření vstupů do všech možných konstrukcí pro kvalitní zateplení foukanou minerální izolací. Vytvoření otvoru je jedna věc, ale jeho..

Zobrazit detaily


 

Objemová hmotnost

Objemová hmotnost – Objemová hmotnost je velmi důležitý parametr. Dá se říci, že možná ten nejdůležitější u foukaných izolací. Objemová hmotnost se udává v kg/m3 a říká kolik kilogramů izolačního materiálu..

Zobrazit detaily


 

Odvětrací komínky

Odvětrací komínky - jsou mnohem méně účinné než ventilační turbíny, proto jich musí být mnohem více ve střešní konstrukci než ventilačních turbín. Jejich přesný počet se odvíjí od půdorysné plochy/průřezu..

Zobrazit detaily


 

Oměření

Oměření – říkáme procesu posouzení a zaměření objektu našim TOP. Při tomto oměření TOP vyhodnotí stav konstrukce pro vhodnost zateplení stropu nebo střechy. Zjistí veškeré technické detaily, které ovlivňují celý proces..

Zobrazit detaily


 

Panelové domy

Panelové domy jsou fenoménem 70. - 80. let. V dnešní době tyto domy absolutně neodpovídají trendům moderního bydlení, protože mají velké množství nedostatků, za které bohužel obyvatele platí velkou spotřebou..

Zobrazit detaily


 

Pasivní domy

Pasivní domy jsou hitem současné doby, protože spotřebují až o devadesát procent méně energií oproti klasickým budovám. Pasivní dům nevyužívá klasickou topnou soustavu, ale k vytápění používá pasivní tepelné zisky..

Zobrazit detaily


 

Podlahový rošt na úhelníkových příložkách

Podlahový rošt na úhelníkových příložkách – jedná se o alternativu podlahového systému DPS. Jak jsme uvedli výše DPS se používá na ty druhy podlah, které jsou pevné – trámový strop se záklopem, hurdiskou stropy, keramické..

Zobrazit detaily


 

Posouzení objektů

Společnost Machstav poskytuje svým zákazníkům zcela zdarma a nezávazně službu posouzení objektu. Po domluvě Vás navštíví náš technik, který objekt posoudí a poté navrhne optimální řešení tepelné izolace pro..

Zobrazit detaily


 

Povalový strop

Povalový strop je jednou z nejstarších stropních konstrukcí. Ve středověku se používal na stavbu pro všechny sociální vrstvy. Konstrukce povalového stropu je masivní s roubenou konstrukcí stěn. Nejideálnějším způsobem tepelné..

Zobrazit detaily


 

Prkenný nebo fošnový záklop

Prkenný nebo fošnový záklop – jedná se o jednoduché zaklopení dutiny mezi trámy a to pouze základní a způsobem za pomoci prken nebo fošen. Někdy také za pomoci dřevovláknitých desek a jiných druhů plošných záklopových..

Zobrazit detaily


 

Pultové střechy PU

Pultové střechy PU - označení pro způsob zateplení foukanou izolací do takového typu konstrukce, kde je izolace po aplikaci nezakrytá a je aplikovaná do takzvané dvouplášťové střechy. Dvouplášťová střecha se vyznačuje téměř..

Zobrazit detaily


 

Revizní lávka

Revizní lávka – označení pro „chodníček“, který vede nad novou vrstvou izolace, tak aby se dalo dostat ke všem konstrukčním prvkům na nově zateplené půdě a zároveň nebylo nutné se pohybovat ve vrstvě izolace a tu svým..

Zobrazit detaily


 

Šikminy Š

Šikminy Š - označení pro způsob zateplení do takového typu konstrukce, kde je izolace nafoukaná do dutiny s jakýmkoliv sklonem. Způsob aplikace je velmi různorodý a závisí vždy na konkrétním způsobu konstrukčního složení..

Zobrazit detaily


 

Střešní vlez – vikýř

Střešní vlez – vikýř – používá se do dvouplášťových střech a šikmých střech pro osazení konstrukce tak aby bylo možné se dostat do dutiny střechy nebo aby se dalo z půdního prostoru vylézt na střechu. Vikýře se montují..

Zobrazit detaily


 

Termoměření

Termoměření je bezkontaktní měření teploty, které k měření využívá neviditelného infračerveného záření. Termoměřením lze změřit také těžko přístupné nebo vzdálené předměty dokonce i zařízení pod napětím...

Zobrazit detaily


 

TOP

TOP - zkratka pro označení kolegy a spolupracovníka Machstavu znamenající TECHNICKO-OBCHODNÍ PORADCE. TECHNICKO, protože v první řadě je odborníkem na veškeré druhy izolačních materiálů, technicky zdatný v oboru stavebních..

Zobrazit detaily


 

Trámový strop TS

Trámový strop TS – Označení pro způsob zateplení do takového typu konstrukce, kde je izolace nafoukaná do dutiny, která je vodorovná mezi dva trámy nebo jiné konstrukční prvky. Zároveň je tato konstrukce uzavřená ze spodu i ze..

Zobrazit detaily


 

Ventilační turbína

Ventilační turbína – se opět velmi často používá jako krycí prvek vstupního otvoru u dvouplášťových střech, protože zateplenou dutinu této konstrukce je třeba odvětrávat pro odvedení zbytkové spárové vlhkosti. Ventilační..

Zobrazit detaily


 

Vhodná konstrukce pro zateplení

Vhodná konstrukce pro zateplení – je taková, která se dá ihned zaizolovat bez jakýchkoliv úprav a příprav před zateplením nebo i po za izolování. Ne každá konstrukce se dá ihned bez přípravy zaizolovat. Co se, ale dá, tak..

Zobrazit detaily


 

Volná plocha VP

Označení pro způsob zateplení foukanou izolací do takového typu konstrukce, kde je izolace po aplikaci nezakrytá. Je k ní volný přístup ze shora. Aplikace neprobíhá pouze na podklad a ze zhora se izolace nedotýká žádné konstrukce..

Zobrazit detaily


 

Vytvoření bednění kolem vlezu na půdu

Vytvoření bednění kolem vlezu na půdu – vyhotovuje se všude tam, kde je potřeba zajistit případné spadávání nové izolační vrstvy do prostoru vstupu nebo vlezu na půdu. Bednění lze řešit i kolem jiných konstrukčních prvků..

Zobrazit detaily


 

Vytvoření dutiny pro izolaci

Vytvoření dutiny pro izolaci – vesměs řešíme vytvoření dutiny pro izolaci u šikmin a kolmých stěn. Toto řešení se používá, protože je třeba z různých důvodů nastavit stávající konstrukci pro dodatečné zateplení...

Zobrazit detaily


 

Záklop s potěrem

Záklop s potěrem nebo vrstvou betonu, malty – tento způsob zaklopení se používá buď přímo na prkenný nebo fošnový záklop, anebo až nad vrstvou zásypu. Výška a složení potěru bývá velmi různorodá od 10mm do 15mm..

Zobrazit detaily


 

Záklop s půdovkami

Záklop s půdovkami – jedná se zaklopení trámového stropu za pomocí prken nebo fošen, zásypu a dlaždic. Buď pálených cihlových, betonových nebo někdy i jiných. Všeobecně označovaných jako půdovky, protože slouží pouze k..

Zobrazit detaily


 

Záklop se zásypem

Záklop se zásypem – jedná se způsob zaklopení trámového stropu za pomocí prken nebo fošen a na nich je ještě souvislá vrstva nějakého zásypu – písek, plevy, škvára, perlit a mnoho dalších druhů sypkých materiálů.

Zobrazit detaily


 

Pokračujte dále

VYŽÁDEJTE SI ZDARMA NEZÁVAZNOU NABÍDKU

Zdarma k Vám vyšleme terénního pracovníka, který provede přesné oměření, vypracuje návrh, případně dům oměří termokamerou na možné úniky tepla a zcela nezávazně Vám vytvoří, na základě získaných dat, nabídku.

NOVINKY VE FOUKANÉ IZOLACI

Volejte Machstav +420 721 207 099 pondělí–pátek 8:00–17:00

Poctivá česká foukaná izolace dokáže snížit náklady na vytápění až o 40% a to za pouhé 4 hodiny.

Zaměření objektu zdarma

Zdarma k Vám zašleme technika, který provede zaměření objektu a zcela nezávazně Vám navrhne projekt s kalkulací, případně ukáže jak ušetřit díky dotacím.

Zavřít
SEO optimalizace