Zateplení zemědělských budov

I když se v posledních letech čím dál častěji pro zateplení zemědělských budov a především stájí pro chov hospodářských zvířat používají sendvičové panely, které mají pro chovatele hospodářských zvířat nesporné výhody, tak foukaná minerální izolace je velmi zajímavou alternativou. Především z finančního hlediska. Sendvičové panely jsou finančně velmi náročné, oproti tomu foukaná minerální izolace je velmi levná záležitost a přitom dokáže téměř zázraky – snížit náklady na vytápění, a to až o 50%, odstranit kondenzaci vodních par, vylepšit mikroklima ve stáji, snížit letní přehřívání hal a mnoho dalších přínosů. Ovšem chce to spolupracovat se zkušenými odborníky, kteří ovládají problematiku nejenom foukaných minerálních izolací a zároveň mají praxi a bohaté zkušenosti s provozem zemědělských budov, pokud možno s co nejširší škálou chovaných zvířat a jejích různých věkových kategorií a v neposlední řadě i s ostatními provozními budovami, které zemědělci ke své činnosti potřebují a provozují. V Machstavu takové odborníky máme. To, že je Machstav skutečně odborná společnost, která může mnoha zemědělcům poradit, jak vylepšit jejich stavby, dokládá několik čísel. Machstav za dobu své existence od roku 2010 do konce roku 2018 provedl 245 realizací u zemědělských podniků. Objem prací na zemědělských provozech dokládá níže uvedená tabulka:

 

Typ provozu Foukané izolace Sendvičové panely
Chov prasat 32 515 m2 62 312 m2
Chov brojleru 58 380 m2 51 157 m2
Chov nosnic 30 300 m2 2 234 m2
Chov skotu 548 m2 6 718 m2
Dílenské provozy 6 824 m2 23 342 m2
Administrativní budova 1 915 m2 599 m2
CELKEM 98 102 m2 146 362 m2

 

Foukané minerální izolace jsou příznivou alternativou pro zateplení sendvičovými panely. V kombinaci s vhodnými materiály do agresivního prostředí umí například podhled s nafoukanou minerální izolací a odvětranou střešní konstrukcí svému majiteli sloužit 15 i 20 let bez jakýchkoliv komplikací. Foukaná minerální izolace bývá ideálním materiálem pro opravy stávajících tepelných izolací na provozech, které musí ještě nějaký ten čas sloužit, než dojde řada na generální rekonstrukci – náklady na foukané minerální izolace jsou naprosto minimální v porovnání s jinými tepelně izolačními opatřeními. Všem zájemcům poskytujeme konzultaci zdarma a nezávazně.

 

Chov prasat

V chovech prasat najdou foukané minerální izolace široké uplatnění. Pomohou nejenom snížit náklady na topení především u menších kategorií zvířat v porodnách nebo odchovech selat, ale dokáží účinně snížit dopady letního přehřívání například ve výkrmech prasat. Jakmile prase vlivem vysokých teplot přestane žrát, tak neroste… Pozitivní účinky zateplení stropů hal oceníte i v halách u takových velikostí zvířat, u kterých se netopí, jako jsou jalovárny i již zmiňované výkrmy. Nechte si od nás zpracovat zcela zdarma a nezávazně návrhy opatření včetně cenové studie!

Reference 

 

Chov kuřat brojlerů a krůt

U výkrmových masných kuřat a krůt foukaná minerální izolace způsobuje doslova zázraky! Razantně sníží náklady za vytápění hal. Máme zákazníky, kterým naše soubory opatření s využitím foukaných izolací snížily náklady za vytápění hal o 50%. Návratnost komplexní investice je v tomto případě dle rozsahu je 3-5! Foukaná minerální izolace nemá pouze blahodárné dopady na finance za vytápění hal, ale úžasně pomůže i v letních vedrech. Každý chovatel prožívá stresové období, když má halu plnou brojlerů těsně před vyskladněním, kdy je hala plná kuřat a podlaha se změní v bílou. A v tomto okamžiku udeří vedra s teplotami kolem 30°C. V tomto okamžiku oceníte kvalitně zaizolovaný strop haly, který pomáhá zabránit prostupu tepla z půdního prostoru do chovné haly. Opět máme u několika zákazníku z jižní Moravy a jižního Slovenska (teplotně velmi exponované oblasti) lety ověřeno, že námi navržená a zrealizovaná opatření fungují i v letních vedrech. Nechte si od nás zpracovat zcela zdarma a nezávazně návrhy opatření včetně cenové studie!

Reference 

 

Chov nosnic

Chov nosnic je podobný chovu brojlerů. Kvalitně zaizolovanou halu s požadavky na úsporu energie oceníte především u kategorie odchovny kuřic tj. od jednodenních kuřat až do cca 12-16 týdnu chovu, kdy se kuřice stěhují do snáškových hal. Snášková ať už se jedná o chov v obohacených klecích nebo voliérách či úplně ve volném prostoru je dobré mít zateplenou především kvůli letnímu přehřívání. Opět můžeme referovat příkladem zákazníka, který měl tu možnost vyzkoušet na jedné farmě 3 haly zaizolované a tři neizolované. Přišly letní teploty s kolem 30°C a na halách, které nebyly izolované, docházelo k úhynům zvířat oproti halám, které už novou vrstvu izolace měly provedenou. A to ani nemluvíme o přínosu dobrého klimatu v hale, který docílíme zaizolováním, na kvalitu vajíček. Tato problematika byla popsána v mnoha článcích odborných časopisů. Nechte si od nás zpracovat zcela zdarma a nezávazně návrhy opatření včetně cenové studie!

Reference 

 

Chov skotu

Skot je z hlediska tepelných izolací velmi specifické zvíře. U skotu spíše větráme, než izolujeme proti chladu. Když izolujeme, tak střechy proti letnímu přehřívání, a to především technologií sendvičových panelů, která je v tomto případě nejefektivnější. Samozřejmě starší provozy, které jsou konstrukčně vhodné lze rovněž zaizolovat foukanou minerální izolací, ale těch postupně ubývá. Kde se velmi dobře uplatní foukané minerální izolace, jsou dojírny a jejich zázemí. Zde je potřeba docílit určitého teplotního standardu a stropy zaizolovat především kvůli kondenzaci vodních par. A zde můžeme a umíme pomoci.

Reference 

 

Dílenské provozy

Opravárenské, servisní a dílenské budovy k zemědělství neodmyslitelně patří. V nich je potřeba docílit teplotně přijatelného klimatu a teploty pro pracovníky v těchto provozech. No a foukaná minerální izolace je velmi vhodným a žádaným partnerem, který toto dokáže velmi rychle, efektivně a hlavně levně zařídit. Zateplením stropů foukanou minerální izolací přichází efekt ihned. V zimě sníží náklady na topení a v létě pomůže snížit přehřívání veškerých dílenských či opravárenských prostor. Dílenských, opravárenských nebo servisních budov jsme měli možnost zaizolovat rovněž nemalé množství a můžeme poskytnout pozitivní reference spokojených zákazníků.

Reference 

 

Administrativní budovy

Administrativní budovy jsou součástí každého zemědělského provozu, ať už malé soukromé farmy nebo velkého zemědělského podniku. Jedná se o prostory, které vyžadují poměrně stabilní klimatické podmínky pro práci. Na administrativní budovy jsou z hlediska úspory energií kladené nároky podobné jako na rodinné domy, a proto administrativní budovy prochází podobně jako rodinné domy rekonstrukcemi včetně zateplení fasády, výměny oken a zateplení stropů. Při zateplování stropů je vynikajícím pomocníkem rovněž foukaná minerální izolace. I v segmentu administrativních budov může poskytnout reference budov, které jsme zateplili foukanou minerální izolací.

Reference 

VYŽÁDEJTE SI ZDARMA NEZÁVAZNOU NABÍDKU

Zdarma k Vám vyšleme terénního pracovníka, který provede přesné oměření, vypracuje návrh, případně dům oměří termokamerou na možné úniky tepla a zcela nezávazně Vám vytvoří, na základě získaných dat, nabídku.

NOVINKY VE FOUKANÉ IZOLACI

Volejte Machstav +420 721 207 099 pondělí–pátek 8:00–17:00

Poctivá česká foukaná izolace dokáže snížit náklady na vytápění až o 40% a to za pouhé 4 hodiny.

Zaměření objektu zdarma

Zdarma k Vám zašleme technika, který provede zaměření objektu a zcela nezávazně Vám navrhne projekt s kalkulací, případně ukáže jak ušetřit díky dotacím.

Zavřít
SEO optimalizace