Foukaná izolace Potřebujete poradit - foukaná izolace Machstav

Slovník

Akumulační nádrž

Akumulační nádrž akumuluje přebytečné teplo od jeho zdroje. Izolace akumulačních nádrží není pro profesionály naší firmy složitý proces. Při zateplení akumulačních nádrží by měl být volen materiál, kde při jeho..

Zobrazit detaily

Aplikační stroj

Aplikační stroj – jedná se o stroj, který připraví materiál ať už volně sypaný nebo slisovaný pro dopravu do izolovaného prostoru. Ve stroji dochází k rozmělnění materiálu a za pomocí vzduchových turbín je podáván a..

Zobrazit detaily

Cihlové bytové domy

Výstavba hojná od 30.let minulého století. Nejdříve se stavělo z plných cihel. Později se začalo používat zdivo typy CD a CDM. Se stropy to bylo podobné. Nejdříve nejjednodužší trámová konstrukce, později se začaly používat..

Zobrazit detaily

Distanční podlahový systém DPS

Distanční podlahový systém DPS – podlahový systém se používá všude tam, kde je třeba zateplit rychle a efektivně a přitom zachovat novou podlahu nad souvislou vrstvou izolace. DPS se využívá také jako systém revizních lávek.

Zobrazit detaily

Dřevostavba

Dřevostavba je stavba, která má dřevěnou nosnou konstrukci. Izolace dřevostavby je v dnešní době již nutností, protože bez izolace jsme nuceni platit také teplo, které nespotřebujeme. Vhodným typem izolace pro dřevostavbu je..

Zobrazit detaily

Dutinová izolace

Dutinová izolace se aplikuje do dutin při tepelné izolaci stropu. Některé konstrukce domu například domy s plochou střechou nemají dutinu, do které by se dala aplikovat foukaná izolace, proto je nutné vytvořit náhradní dutinu pro..

Zobrazit detaily

Dutiny DU

Dutiny DU - označení pro způsob zateplení do takového typu konstrukce, kde je izolace nafoukaná do svislé kolmé dutiny mezi dva pevné prvky. Typickým příkladem jsou dřevostavby, kde se vyplňuje prostor mezi jednotlivými dřevěnými..

Zobrazit detaily

Foukaná izolace

Foukaná izolace je technika k dokonalému zateplení objektů bez vzniku tepelných mostů. Aplikace izolace probíhá přímo s auta, kde dochází k rozmělnění materiálu, který dále proudí přes hadici do izolovaných prostor. Jedná se o..

Zobrazit detaily

Foukaná izolace do stropů

Foukaná izolace do stropů je nejúčinnějším typem izolace s nejnižšími náklady. Stropní izolace ušetří třicet procent z Vašich ročních nákladů na vytápění. Aplikace foukané izolace do stropní konstrukce je velmi snadná a..

Zobrazit detaily

Foukaná izolace je pro bytové domy

Foukaná izolace je pro bytové domy nejvhodnějším způsobem tepelné izolace. Aplikace izolace probíhá bez omezení a také rychle. Tepelná izolace stropu přináší bytovému domu třiceti procentní úsporu energií. Byty v horním..

Zobrazit detaily

Granulát minerálního vlákna

Granulát minerálního vlákna – jedná se o označení všech izolačních materiálů určených pro zateplování a izolování konstrukcí a sice foukanou technologii. Granuláty se rozlišují dle výrobního procesu na ON-LINE a..

Zobrazit detaily

Izolace podhledu pomocí PUR panelů

Izolace podhledu pomocí PUR panelů se nejvíce využívá v případech, kdy chceme tepelně izolovat členitý povrch. Izolace podhledů zlepší nejen akustiku, ale také zvýší požární odolnost stropní konstrukce. Nedostatečná izolace..

Zobrazit detaily

Izolace pro vazníkový krov

Možností, jak izolovat vazníkový krov se nabízí více, nejúčinnějším a také nejlevnějším způsobem je zateplení foukanou minerální izolaci, kdy odpadají náklady na prořez, protože u foukané izolace platíte pouze za materiál,..

Zobrazit detaily

Izolace stěn

Izolace stěn nepřináší sice tak významnou úsporu jako zateplení stropu nicméně důležitá je také. Stěny je možné izolovat nejen zvenčí, ale také z vnitřní strany. Izolace obvodových stěn foukanou izolací je rychlá, snadná a..

Zobrazit detaily

Lem z minerálních desek

Lem z minerálních desek – alternativa bednění. Jedná se o levnější verzi bednění vlezu a ostatních konstrukčních prvků půdních prostor. Lem se vyrábí z minerálních izolačních desek poskládaných na sebe do požadované..

Zobrazit detaily

Mansardy

Foukaná izolace je vhodná také pokud chcete tepelně izolovat mansardy. Mansardy jsou podkrovní místnosti s jednou nebo se dvěma zešikmenými zdmi. Zateplení mansardy lze provést několika materiály. Tepelná izolace šikmých zdí..

Zobrazit detaily

Montážní otvory

Montážní otvory – někdy také označení technologické otvory. Tyto otvory slouží pro vytvoření vstupů do všech možných konstrukcí pro kvalitní zateplení foukanou minerální izolací. Vytvoření otvoru je jedna věc, ale jeho..

Zobrazit detaily

Objemová hmotnost

Objemová hmotnost – Objemová hmotnost je velmi důležitý parametr. Dá se říci, že možná ten nejdůležitější u foukaných izolací. Objemová hmotnost se udává v kg/m3 a říká kolik kilogramů izolačního materiálu..

Zobrazit detaily

Odvětrací komínky

Odvětrací komínky - jsou mnohem méně účinné než ventilační turbíny, proto jich musí být mnohem více ve střešní konstrukci než ventilačních turbín. Jejich přesný počet se odvíjí od půdorysné plochy/průřezu..

Zobrazit detaily

Oměření

Oměření – říkáme procesu posouzení a zaměření objektu našim TOP. Při tomto oměření TOP vyhodnotí stav konstrukce pro vhodnost zateplení stropu nebo střechy. Zjistí veškeré technické detaily, které ovlivňují celý proces..

Zobrazit detaily

Panelové domy

Panelové domy jsou fenoménem 70. - 80. let. V dnešní době tyto domy absolutně neodpovídají trendům moderního bydlení, protože mají velké množství nedostatků, za které bohužel obyvatele platí velkou spotřebou..

Zobrazit detaily

Pasivní domy

Pasivní domy jsou hitem současné doby, protože spotřebují až o devadesát procent méně energií oproti klasickým budovám. Pasivní dům nevyužívá klasickou topnou soustavu, ale k vytápění používá pasivní tepelné zisky..

Zobrazit detaily

Podlahový rošt na úhelníkových příložkách

Podlahový rošt na úhelníkových příložkách – jedná se o alternativu podlahového systému DPS. Jak jsme uvedli výše DPS se používá na ty druhy podlah, které jsou pevné – trámový strop se záklopem, hurdiskou stropy, keramické..

Zobrazit detaily

Posouzení objektů

Společnost Machstav poskytuje svým zákazníkům zcela zdarma a nezávazně službu posouzení objektu. Po domluvě Vás navštíví náš technik, který objekt posoudí a poté navrhne optimální řešení tepelné izolace pro..

Zobrazit detaily

Povalový strop

Povalový strop je jednou z nejstarších stropních konstrukcí. Ve středověku se používal na stavbu pro všechny sociální vrstvy. Konstrukce povalového stropu je masivní s roubenou konstrukcí stěn. Nejideálnějším způsobem tepelné..

Zobrazit detaily

Prkenný nebo fošnový záklop

Prkenný nebo fošnový záklop – jedná se o jednoduché zaklopení dutiny mezi trámy a to pouze základní a způsobem za pomoci prken nebo fošen. Někdy také za pomoci dřevovláknitých desek a jiných druhů plošných záklopových..

Zobrazit detaily

Pultové střechy PU

Pultové střechy PU - označení pro způsob zateplení foukanou izolací do takového typu konstrukce, kde je izolace po aplikaci nezakrytá a je aplikovaná do takzvané dvouplášťové střechy. Dvouplášťová střecha se vyznačuje téměř..

Zobrazit detaily

Revizní lávka

Revizní lávka – označení pro „chodníček“, který vede nad novou vrstvou izolace, tak aby se dalo dostat ke všem konstrukčním prvkům na nově zateplené půdě a zároveň nebylo nutné se pohybovat ve vrstvě izolace a tu svým..

Zobrazit detaily

Šikminy Š

Šikminy Š - označení pro způsob zateplení do takového typu konstrukce, kde je izolace nafoukaná do dutiny s jakýmkoliv sklonem. Způsob aplikace je velmi různorodý a závisí vždy na konkrétním způsobu konstrukčního složení..

Zobrazit detaily

Střešní vlez – vikýř

Střešní vlez – vikýř – používá se do dvouplášťových střech a šikmých střech pro osazení konstrukce tak aby bylo možné se dostat do dutiny střechy nebo aby se dalo z půdního prostoru vylézt na střechu. Vikýře se montují..

Zobrazit detaily

Termoměření

Termoměření je bezkontaktní měření teploty, které k měření využívá neviditelného infračerveného záření. Termoměřením lze změřit také těžko přístupné nebo vzdálené předměty dokonce i zařízení pod napětím...

Zobrazit detaily

TOP

TOP - zkratka pro označení kolegy a spolupracovníka Machstavu znamenající TECHNICKO-OBCHODNÍ PORADCE. TECHNICKO, protože v první řadě je odborníkem na veškeré druhy izolačních materiálů, technicky zdatný v oboru stavebních..

Zobrazit detaily

Trámový strop TS

Trámový strop TS – Označení pro způsob zateplení do takového typu konstrukce, kde je izolace nafoukaná do dutiny, která je vodorovná mezi dva trámy nebo jiné konstrukční prvky. Zároveň je tato konstrukce uzavřená ze spodu i ze..

Zobrazit detaily

Ventilační turbína

Ventilační turbína – se opět velmi často používá jako krycí prvek vstupního otvoru u dvouplášťových střech, protože zateplenou dutinu této konstrukce je třeba odvětrávat pro odvedení zbytkové spárové vlhkosti. Ventilační..

Zobrazit detaily

Vhodná konstrukce pro zateplení

Vhodná konstrukce pro zateplení – je taková, která se dá ihned zaizolovat bez jakýchkoliv úprav a příprav před zateplením nebo i po za izolování. Ne každá konstrukce se dá ihned bez přípravy zaizolovat. Co se, ale dá, tak..

Zobrazit detaily

Volná plocha VP

Označení pro způsob zateplení foukanou izolací do takového typu konstrukce, kde je izolace po aplikaci nezakrytá. Je k ní volný přístup ze shora. Aplikace neprobíhá pouze na podklad a ze zhora se izolace nedotýká žádné konstrukce..

Zobrazit detaily

Vytvoření bednění kolem vlezu na půdu

Vytvoření bednění kolem vlezu na půdu – vyhotovuje se všude tam, kde je potřeba zajistit případné spadávání nové izolační vrstvy do prostoru vstupu nebo vlezu na půdu. Bednění lze řešit i kolem jiných konstrukčních prvků..

Zobrazit detaily

Vytvoření dutiny pro izolaci

Vytvoření dutiny pro izolaci – vesměs řešíme vytvoření dutiny pro izolaci u šikmin a kolmých stěn. Toto řešení se používá, protože je třeba z různých důvodů nastavit stávající konstrukci pro dodatečné zateplení...

Zobrazit detaily

Záklop s potěrem

Záklop s potěrem nebo vrstvou betonu, malty – tento způsob zaklopení se používá buď přímo na prkenný nebo fošnový záklop, anebo až nad vrstvou zásypu. Výška a složení potěru bývá velmi různorodá od 10mm do 15mm..

Zobrazit detaily

Záklop s půdovkami

Záklop s půdovkami – jedná se zaklopení trámového stropu za pomocí prken nebo fošen, zásypu a dlaždic. Buď pálených cihlových, betonových nebo někdy i jiných. Všeobecně označovaných jako půdovky, protože slouží pouze k..

Zobrazit detaily

Záklop se zásypem

Záklop se zásypem – jedná se způsob zaklopení trámového stropu za pomocí prken nebo fošen a na nich je ještě souvislá vrstva nějakého zásypu – písek, plevy, škvára, perlit a mnoho dalších druhů sypkých materiálů.

Zobrazit detaily

Foukaná izolace

Foukaná dutinová izolace

Foukaná izolace jako efektivní zateplení s roční úsporou až 40% výdajů za topení.

Foukaná izolace
Foukaná izolace

Zateplení plochá střecha

Zateplení domu s plochou střechou pomocí Machstav granulate IS - prvotřídní zateplovací technika metodou foukaná izolace.

Foukaná izolace
Proč si vybrat nás?

Proč jsou naše služby žádané

  • PŘÍJEZD TECHNIKŮ(ZDARMA)
  • PROMĚŘENÍ ÚNIKŮ TEPLA(ZDARMA)
  • VÝMĚRA OBJEKTU(ZDARMA)
  • VYTVOŘENÍ ROZPOČTU(ZDARMA)
  • NÁVRH ŘEŠENÍ(ZDARMA)
  • CELKOVÁ KALKULACE(ZDARMA)
Domluvit schůzku
Novinky a aktuality
Proč foukaná izolace17.03.2017

Foukaná izolace Foukaná izolace je revoluční metodou v oblasti zateplování domů. Charakteristická je svým způsobem realizace i mnoha výhodami oproti běžným typům izolování. Toto..

Číst dále
Výhody zateplování17.03.2017

Způsob realizace izolace Za pomoci technologie foukané minerální izolace z čedičových vláken, disponuje velkým množstvím výhod a skvělých vlastností.  tkví..

Číst dále
Foukaná izolace pro zateplení střešní konstrukce23.01.2017

Jedny z nejvhodnějších střešních konstrukcí pro zateplení pomocí technologie foukaná izolace jsou vazníkové střešní konstrukce...

Číst dále
Přečtěte si, co o nás říkají naši zákazníci23.08.2016

Spokojenost našich zákazníků je vždy na prvním místě. Podívejte se na průběh našich realizací a především i na to, jak nás hodnotí naši zákazníci v sekci hodnocení společnosti..

Číst dále
Zobrazit všechny aktuality
Zadat poptávku Foukaná izolace - last minute výprodej
Tvorba webových stránek