Přehřívání místností v letním období vyřeší kvalitní tepelná izolace

V letním období přicházejí na řadu známé problémy s přehříváním místností pod střechou, kdy bez kvalitní tepelné izolace je pobyt v těchto prostorách velmi nepříjemný a obtěžující. Tento problém vzniká v letním období hlavně u domů s plochou a pultovou střechou, kde je na střeše plechová krytina. V letním období v přehřátých místnostech pod střechou není možné teplo vyvětrat, takže pokud si obyvatelé těchto domů přejí v poklidu bydlet je nutné tuto situaci vhodným způsobem řešit. Problém nastává u pultových a plochých střech také v zimě, kdy teplo prostupuje stropem obráceně a ohřívá tak střešní konstrukci. Na střeše těchto domů odtává sníh, který stéká k okraji okapu a na fasádu. Nejenže trpí plechová krytina, která se musí následně často opravovat novými nátěry, ale zároveň se objevují i problémy s rampouchy, protože voda, která odtaje, nám následně u okapu zmrzne. Tato skutečnost má však celkem snadné řešení v podobě velmi kvalitní tepelné izolace. Zateplení stropu u těchto typů domů je nutné provést velmi kvalitní tepelnou izolací s dostatečnou objemovou hmotností.

Domy s plochou střechou vyžadují velmi kvalitní tepelnou izolaci

Izolace u domu s pultovou či plochou střechou musí splňovat několik hlavních kritérií, proto je nutné, aby v tloušťce izolační vrstvy dosahovala hodnoty alespoň 250mm. Problém u dvouplášťových střech bývá také v prostoru dutiny, který je často velmi malý a tak je nutné využít prostor maximálně. Shodný problém s přehříváním a také následným únikem tepla v zimním období řešíme i u půdních vestaveb. Bohužel se i v současné době podceňuje řešení skladeb u šikmých částí konstrukce. Šíře krokví dosahuje hodnot jen kolem 160mm což je nedostačující. Podhled ve spodní části tvoří jednak palubky či OSB desky, které jsou položeny přímo na konstrukci krovu, takže není možné docílit lepších parametrů. Při nedostatečné šíři krokví teplo prostupuje velmi dobře jak dovnitř tak ven. Proto je nutné při návrhu a realizaci těchto konstrukcí dbát na fakt, že tepelná izolace bude důležitým faktorem pro kvalitní bydlení nejen v půdních vestavbách, ale také v domech s plochou či pultovou střechou.

Tepelná izolace půdní vestavby vyžaduje zvýšení izolační vrstvy

Rada na kvalitní a fungující tepelnou izolaci půdních vestaveb a domů s plochou či pultovou střechou je jednoduchá. Izolační vrstvu tepelně izolačního materiálu zvýšit minimálně na 250 mm v ideálním případě i více než 250mm. Vhodným tepelně izolačním materiálem je pro tyto plochy jedinečná technologie foukané minerální izolace, která dokonale vyplní prostor dutiny mezi krovy a podhledem. Daným materiálem lze vytvořit izolační vrstvu bez jakýchkoliv spojů a mezer a dokonce bez difuzně otevřených spár kolem konstrukce krovu. Naprosto úžasné na tomto materiálu také je, že aplikace probíhá jednoduše, rychle a beze zbytků. Zateplení domů s plochou či pultovou střechou je velmi důležité nejen z hlediska výrazné úspory za vytápění objektu v zimním období, ale také z hlediska obyvatelnosti domu.

Proč bychom měli žít v domě, ve které se necítíme dobře?

Dům by pro Vás měl být symbolem klidu a odpočinku a ne mučírnou. Proto neodkládejte problém přehřívání místností na neurčito, ale začněte ho řešit co možná nejdříve. Investice do zateplení objektů je podobná jako investice do zlata, jednak nelze ztratit, ale také příznivé účinky tepelné izolace poznáte po celý rok. Kromě toho naši zákazníci uvádějí, že po zateplení domu se jim vydaná investice do tepelné izolace domu vrátila během pěti let, samozřejmě záleží na velikosti domu a na druhu vytápění.

Další díly naleznete v sekci poradna

VYŽÁDEJTE SI ZDARMA NEZÁVAZNOU NABÍDKU

Zdarma k Vám vyšleme terénního pracovníka, který provede přesné oměření, vypracuje návrh, případně dům oměří termokamerou na možné úniky tepla a zcela nezávazně Vám vytvoří, na základě získaných dat, nabídku.

NOVINKY VE FOUKANÉ IZOLACI

Volejte Machstav +420 721 207 099 pondělí–pátek 8:00–17:00

Zaměření objektu zdarma

Zdarma k Vám zašleme technika, který provede zaměření objektu a zcela nezávazně Vám navrhne projekt s kalkulací, případně ukáže jak ušetřit díky dotacím.

Zavřít
SEO optimalizace